Kontakt


Grinn sp. z o.o.
ul. Wagonowa 2
53-609 Wroclaw
POLAND

T: +48 71 716 40 99
office@grinn-global.comREGON: 020047322
NIP: 8992730302
KRS: 0000230049

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 125.000,00 PLN.

 KONTAKT PYTANIE MEDIALNE
Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Jak możemy Ci pomóc?


GRINN

 KONTAKT PYTANIE MEDIALNE
Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Jak możemy Ci pomóc?
fundusze europejskie