Stworzenie strategii eksportowych dla Grinn

Grinn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Stworzenie strategii eksportowych dla firmy Grinn Sp. z o.o.
Celem projektu jest pozyskanie strategii eksportowych na rynkach docelowych: Holandia, Niemcy, USA. Planowany efekt to rozszerzenie zasięgu oferty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4: „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1: „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4 A:Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.

Wartość projektu to 60 000,00 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich to 39 270, 00 zł).

Termin realizacji: 30.04.2016 – 1.10.2016