Wyniki postępowania ofertowego nr 01/1.2.1/2017

Zakończył się proces rozpatrywania otrzymanych ofert dotyczących realizacji usługi badania (kod CPV 73.11.00.00-6) na potrzeby opracowania przez Zamawiającego nowego urządzenia pomiarowego.

Wykonawcą zamówienia na w/w postępowaniu będzie Uniwersytet Wrocławski | Wydział Fizyki i Astronomii.

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
nr 01/1.2.1/2017 z dnia 09.07.2017 r.