)

Career

Exploring and applying cutting-edge technology. Working directly with global brands

Delivering rewarding projects and products that change the way we go about everyday tasks. These are just some of the reasons the Grinn team love working here.

Add in a culture of openness, curiosity and creativity, as well as a team of dynamic and inspiring colleagues, and it’s no surprise that Grinn is a popular destination for new graduates and experienced professionals alike.

Vacancies

We avail of a strong team and development opportunities. Moreover, we are a part of projects developed for global brands with a real passion. We like to share our knowledge and experience but, most of all, we love the challenges we take on every day. We are distinguished by our agility and the high quality of projects. We create solutions within the scope of electronics combined with IT systems on the basis of the latest technologies.

EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER

Summary

Poland, Wroclaw

3 years of experience

1 position

Responsibilities

 • full lifecycle software development: design, development, debugging, unit testing, localization, documentation,
 • cooperation with hardware designers,
 • creating and reviewing requirements for design specifications based on HW specifications,
 • support for project managers in project planning phase.

 

Requirements

 • knowledge and experience in C/C++/Python programming and Object Oriented Design,
 • experience in Embedded (Linux based) SW development,
 • experience in unit testing,
 • experience in Git,
 • knowledge of SPI, I2C, I2S, USB, PCI-e communication protocols,
 • strong organizational, communication and people skills,
 • knowledge sharing abilities.

Nice to have

 • experience in bare-metal projects,
 • knowledge of test automation frameworks,
 • knowledge of build systems like Buildroot and Yocto,
 • basic knowledge of electronics.

We Offer

 • opportunity to work with the newest technologies during projects carried out for recognised manufacturers of hardware and software
 • a stable job in a dynamically developing company
 • free medical package
 • opportunity to work flexible hours
 • English classes
 • food goodies

We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO - w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, w którym dana osoba uczestniczy.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com.

Email Us

EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER – TRAINEESHIPS

Summary

Poland, Wroclaw

2-3 positions

The Position

 • taking part in designing and implementing sofware in C/C++ language for embedded Linux platforms and others
 • analysing conformity of system functioning with the technical specification 
 • developing project materials: requirements specification, tests, and documentation

Requirements

 • 3rd, 4th, or 5th year of studies (Electronics, Telecommunication, or related faculties)
 • knowledge of Linux
 • knowledge of C/C++ language, system libraries, API 
 • knowledge of GNU family tools (gcc, make, gdb)
 • knowledge of architecture o microprocesses and microcontrollers

We Offer

 • work with the state-of-the-art technologies in project for global markets 
 • professional development
 • flexible work time
 • English classes
 • food goodies

We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO - w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, w którym dana osoba uczestniczy.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com.

Email Us

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Summary

Poland, Wroclaw/Warsaw

3 years of experience

1 position

Responsibilities

 • identifying, prospecting and qualifying potential customers
 • focusing on sales, capturing market share
 • responsible for the constant development of client relationships
 • continuous evaluation of market trends and gathering competitive information that affects the growth of sales and profitability for the region and future product potential
 • taking on special projects as assigned
 • coordinating product demonstrations, evaluations, and proof of concept demos with the appropriate technical service department
 • building promotional actions on products

Requirements

 • minimum 3 years of experience in a similar position
 • dynamic and focused individual who gets things done
 • proven objection handling, prospecting and negotiation skills
 • analytical and creative approach
 • proven sales success within business-to-business sales environment
 • evidence of strong organizational skills, including the ability to prioritize, multi-task and delegate workload effectively
 • proficient presentation and communication skills in verbal and written English are mandatory
 • immediate proficiency in Microsoft Office

Nice to have

 • degree in Engineering (technical background)
 • communication skills in verbal and written German

We Offer

 • a competitive remuneration package in a dynamic and highly professional working environment and further career development
 • remuneration depending on the results achieved
 • private medical care
 • flexible working hours
 • English classes
 • food goodies

The role will require regular travel and can be home based, ideally located in either Wroclaw or Warsaw.


We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO - w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, w którym dana osoba uczestniczy.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com.

Email Us

FIND OUT MORE

We are committed to what we are doing. Are you too?